Rozmowy Premierów Armenii i Gruzji w Erywaniu

Premier Nikol Paszynian i odwiedzający go gruziński odpowiednik Irakli Gharibashvili spotkali się w Erywaniu, aby porozmawiać na temat bezpieczeństwa regionalnego i gruzińsko-armeńskich relacji handlowych.

Był to pierwszy szczyt gruzińsko-armeński, który odbył się po ubiegłorocznej wojnie w Górskim Karabachu.

Gharibashvili, który odwiedził Baku w zeszłym tygodniu, powiedział, że wojna, a także pandemia koronawirusa pozostawiły region w obliczu „poważnych trudności”.

„Myślę, że nie ma alternatywy dla pokojowych negocjacji i dialogu” – powiedział po rozmowach z Paszynianem. „Gruzja zawsze opowiadała się za współpracą i pokojowym współistnieniem na Kaukazie Południowym i będzie trzymać się tego kursu”.

Przemawiając na wspólnym briefingu prasowym Paszynian powiedział, że on i Gharibashvili zgodzili się „położyć większy nacisk na rozwój więzi handlowych i gospodarczych” między swoimi krajami. „W szczególności podkreśliliśmy znaczenie efektywniejszego wykorzystania regionalnych szlaków transportowych i rozwijania potencjału transportowego regionu” – powiedział premier Armenii.

Na wspólnej konferencji prasowej premier Garibashvili pochwalił „wielowiekowe historyczne przyjazne stosunki” między Gruzją a Armenią i wyraził przekonanie, że stosunki między oboma krajami będą „kontynuowane w tym duchu”.

Gharibashvili podkreślił również potrzebę rozszerzenia handlu dwustronnego i „przedyskutowania nowych projektów”. W oświadczeniu rządu Armenii w sprawie rozmów stwierdzono, że rządy Armenii i Gruzji wspierają „rozwój połączeń transportowych, w tym infrastruktury kolejowej”. „Strony wyraziły zainteresowanie zainicjowaniem nowych wspólnych projektów i zgodziły się intensywnie pracować w tym kierunku” – czytamy w oświadczeniu.

Dodał, że obie strony są szczególnie zainteresowane utworzeniem nowego „korytarza transportowego”, który połączy nie tylko Armenię i Gruzję, ale także Iran, Bułgarię i Grecję. Ze swojej strony pełniący obowiązki premiera Armenii powiedział, że „rozwój specjalnych stosunków sąsiedzkich z Gruzją zajmuje kluczowe miejsce w polityce zagranicznej Armenii”.

„Nasza odwieczna przyjaźń, a także wspólne wartości demokracji i praworządności stanowią solidny fundament, na którym opiera się partnerstwo naszych dwóch państw” – podkreślił Paszynian.

Według pełniącego obowiązki premiera Armenii obaj przywódcy zgodzili się dalej koncentrować się na zacieśnianiu stosunków handlowych i gospodarczych między Tbilisi i Erywaniem, dodając, że podkreślili „potrzebę rozwoju potencjału tranzytowego i bardziej efektywnego wykorzystania regionalnych szlaków transportowych”.