Bank Światowy wesprze Kirgistan w zakupie szczepionek na COVID-19

Bank Światowy przeznaczy dla Kirgistanu 20 mln USD na zakup zatwierdzonych przez WHO szczepionek przeciwko koronawirusowi – powiedziała wiceprezes Banku Światowego na Europę i Azję Centralną Anna Bjerde na spotkaniu z prezydentem Kirgistanu Sadyrem Żaparowem – podała służba prasowa prezydenta Kirgistanu.

Anna Bjerde poparła plan masowych szczepień obywateli Kirgistanu i wyraziła gotowość banku do udzielenia wsparcia w przezwyciężeniu ekonomicznych konsekwencji pandemii koronawirusa.

Prezydent Sadyr Żaparow podziękował Bankowi Światowemu za udzieloną pomoc i wyraził gotowość do dalszej aktywnej współpracy w zakresie infrastruktury energetycznej, transportowej i logistycznej, cyfryzacji, ochrony zdrowia, edukacji, rolnictwa, turystyki, a także odbudowy regionu batkeńskiego.

Głowa państwa podkreśliła znaczące wsparcie Banku Światowego w realizacji projektów w priorytetowych sektorach gospodarki narodowej. Z satysfakcją odnotował owocną współpracę przy realizacji projektów inwestycyjnych mających na celu poprawę infrastruktury kraju. Prezydent podkreślił, że wsparcie partnerów rozwojowych w realizacji celów strategicznych i nadchodzących reform jest dla Kirgistanu bardzo ważne.

Sadyr Żaparow mówił o zadaniach stojących przed Gabinetem w zakresie zapewnienia wzrostu gospodarczego, dla których niezbędna jest realizacja szeregu dużych projektów, w tym zwiększenie napływu inwestycji, zwiększenie wolumenu eksportu, przeciwdziałanie izolacji kraju i wzrost cen produktów spożywczych. Prezydent wspomniał też o planach przeprowadzenia reform gospodarczych, w tym rozwoju polityki fiskalnej, transportowej i logistycznej oraz handlu zagranicznego.

„Głównymi priorytetowymi sektorami gospodarki w perspektywie średnioterminowej są energetyka, rolnictwo, wykorzystanie złóż i turystyka. Konieczne jest także zapewnienie rozwoju gospodarki wiedzy – gospodarki kreatywnej – jednego z perspektywicznych obszarów.” – powiedział szef państwa.

Ponadto podkreślił, że szczególna uwaga zostanie zwrócona na rozwój systemu ochrony zdrowia, edukację, tworzenie sprzyjających warunków dla zapewnienia jakości życia i równych szans dla wszystkich grup ludności kraju.

Anna Bjerde z zadowoleniem odnotowała reformy w energetyce i wyraziła gotowość pogłębienia współpracy w tym kierunku w celu zidentyfikowania możliwości poprawy kondycji finansowej sektora, rozszerzenia produkcji w oparciu o odnawialne źródła energii, opracowania i wdrożenia programów reformy sektora oraz wzmocnienie zarządzania.

Wiceprezes Banku Światowego na Europę i Azję Centralną wyraziła zainteresowanie i gotowość do dalszej wzajemnie korzystnej współpracy przy realizacji wszystkich wspólnych projektów w różnych branżach.