Nowa umowa o partnerstwie między Armenią a UE wejdzie w życie 1 marca

Unia Europejska poinformowała Republikę Armenii o zakończeniu procesu ratyfikacji umowy o wszechstronnym wzmocnionym partnerstwie Armenii z UE przez UE i państwa członkowskie UE. Umowa w pełni wejdzie w życie 1 marca br. – informuje o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Armenii.

Według MSZ umowa, która została podpisana 24 listopada 2017 r. w Brukseli w ramach Szczytu Partnerstwa Wschodniego, przenosi stosunki dwustronne między Republiką Armenii a Unią Europejską na nowy poziom partnerstwa w sferze politycznej i gospodarczej oraz stosunkach handlowych.

Umowa między Armenią a UE to kompleksowy dokument, który zapewnia solidną podstawę prawną dla partnerstwa między Armenią a UE, nakreślając współpracę w wielu różnych obszarach, takich jak wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo, gospodarka, rolnictwo oraz infrastruktura środowiska i klimatu, edukacja, nauka, kultura, opieka zdrowotna i wielu innych.

„Skuteczna realizacja umowy przyniesie wymierne rezultaty naszym obywatelom, przyczyniając się do wzmocnienia demokracji, stabilności politycznej, gospodarczej i społecznej poprzez reformy na dużą skalę, a z czasem będzie miała wpływ na dobrobyt i poziom życie naszych obywateli.” – czytamy w komunikacie MSZ Armenii.

,,Należy podkreślić, że kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie między Armenią a UE porusza kwestię pokojowego rozwiązania konfliktu w Górskim Karabachu, w związku z czym zobowiązanie UE do wspierania wysiłków i działań współprzewodniczących Grupy Mińskiej OBWE w kwestii rozwiązania konfliktu o Górski Karabach zostaje potwierdzone.” – podkreśla ormiańskie MSZ.