Kirgisko-Uzbeckie rozmowy wysokiego szczebla w Taszkencie

W stolicy Uzbekistanu, Taszkencie, odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Kirgistanu Rusłana Kazakbajewa i Uzbekistanu Abdulaziza Kamiłowa.

Na początku rozmowy Kazakbajew w imieniu pełniącego obowiązki prezydenta i premiera Kirgistanu Sadyra Żaparowa podziękował stronie uzbeckiej za gratulacje z okazji jego nominacji, podkreślając, że premier Uzbekistanu jako jeden z pierwszych pogratulował nowemu premierowi republiki.

Kirgiski minister poinformował również o aktualnej sytuacji politycznej w Kirgistanie. Zapewnił, że strona kirgiska pozostaje w pełni zaangażowana we wszystkie swoje zobowiązania międzynarodowe i rygorystyczną realizację wszystkich wcześniej podpisanych dwustronnych i wielostronnych traktatów międzynarodowych.

Wysoki poziom partnerstwa

Strony z satysfakcją odnotowały wysoki poziom strategicznego partnerstwa kirgisko-uzbeckiego, omówiły dalsze perspektywy owocnej współpracy obu krajów w sferze handlowej i gospodarczej, inwestycyjnej, wodnej i energetycznej, transportowej, kulturalnej i humanitarnej, a także kwestie wspólnej walki przeciwko pandemii COVID-19.

W toku owocnych negocjacji obaj ministrowie spraw zagranicznych rozmawiali o kluczowych kwestiach w rozwoju stosunków kirgisko-uzbeckich, perspektywach dalszej ekspansji i pogłębiania współpracy dwustronnej w sferze politycznej, handlowej i gospodarczej, kulturalnej i humanitarnej, a także wymienili poglądy na temat stosunków międzynarodowych i interakcji regionalnych.

„Uzbekistan jest również gotowy do udzielenia pomocy finansowej, technicznej i żywnościowej dla gospodarki i walki z COVID-19. Dodatkowo strona uzbecka wyraziła gotowość do budowy obiektu medyczno-rekreacyjnego w Kirgistanie”- poinformowała służba prasowa kirgiskiego MSZ.

Demarkacja granic

Szczególną uwagę zwrócono na dokończenie procesu delimitacji i demarkacji granic państwa kirgisko-uzbeckiego oraz aktywizację grup rządowych obu krajów. Długość granicy kirgisko-uzbeckiej rozciąga się na 1388 kilometrów. Spośród nich 1170 kilometrów jest opisanych i wyznaczonych. Nieco ponad 200 km pozostaje wciąż nierozstrzygnięte.

Obie strony wyraziły zainteresowanie pogłębieniem współpracy we wszystkich kierunkach i podkreśliły potrzebę odbywania w najbliższym czasie regularnych posiedzeń Wspólnej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Dwustronnej Kirgistanu i Uzbekistanu.

Ministrowie Kazakbajew i Kamiłow wyrazili wolę kontynuacji prac nad rozwiązaniem pilnych zadań współpracy bilateralnej między Kirgistanem i Uzbekistanem oraz podjęciem działań w celu jego dalszej praktycznej realizacji.