Rozwija się transport towarów na korytarzu środkowym

Przewóz ładunków Międzynarodowym Szlakiem Transportowym Transkaspijskim (TITR) osiągnął w styczniu 274 200 ton, co stanowi wzrost o 147% w porównaniu z rokiem ubiegłym, jak podano podczas spotkania zorganizowanego 26 lutego pod przewodnictwem wicepremiera Kazachstanu Serika Zhumangarina.

Jako poważna alternatywa dla tras w kierunku Wschód-Zachód, TITR, zwany także Korytarzem Środkowym, może poszczycić się przepustowością 6 mln ton. W 2023 roku wolumen przewozów towarowych wyniósł 2,76 mln ton, o 65 proc. więcej niż w 2022 roku.

TITR ma zwiększyć swoją zdolność przeładunkową do 10 mln ton rocznie do 2027 r., przy ciągłych wysiłkach na rzecz poprawy infrastruktury i obiektów terminalowych, rozbudowy portów i taboru, usunięcia barier administracyjnych i stworzenia korzystnych warunków dla przewoźników.

Do najważniejszych prac należy budowa drugiego toru odcinka kolejowego Dostyk – Monty, obwodnicy Ałmaty, węzła kontenerowego w porcie morskim Aktau, wielofunkcyjnego terminalu Sarzha w porcie Kuryk oraz pogłębianie obu portów . Według wiceministra transportu Kazachstanu Maksata Kaliakparowa Kazachstan, Rosja i Turkmenistan planują utworzenie spółki joint venture w ramach międzynarodowego korytarza transportowego Północ-Południe w celu poprawy obsługi i skrócenia czasu dostawy ładunków.

Jako obiecujący alternatywny szlak handlowy ze wschodnią odnogą przebiegającą przez region Mangystau, korytarz Północ-Południe zapewnił transport towarów pomiędzy portem Aktau a północnymi portami Iranu. W 2023 r. wolumen ładunków przewiezionych koleją tym korytarzem wyniósł 2,1 mln ton, o 4 proc. więcej niż w roku poprzednim. Do 2027 roku jego moce produkcyjne zostaną zwiększone z 6 do 10 mln ton rocznie.