Kazachstan dąży do umowy z Chinami w sprawie gospodarki wodnej

Ministerstwo Zasobów Wodnych Kazachstanu prowadzi negocjacje z Chinami w sprawie zużycia wody w coraz bardziej obciążonych rzekach regionu. Astana powołała 20-osobową grupę roboczą, która ma negocjować z chińskimi urzędnikami ramy dystrybucji wody obejmujące około 20 rzek transgranicznych, w tym Irtysz i Ili.

Zgodnie z oświadczeniem ministerstwa, oba państwa uzgodniły już kilka punktów. Przedstawiciel ministerstwa, Nurzhan Nurżyditow, wskazał, że mechanizm podziału wody obejmujący rzekę Chorgos mógłby służyć jako model dla podobnych rozwiązań na innych drogach wodnych.

„Wzdłuż rzeki Chorgos, która oddziela oba państwa, z Chinami zbudowano wspólny obiekt hydrauliczny” – powiedział Nurżyditow. „Jego działanie jest w 100 proc. zautomatyzowane, a śluzy są zaprojektowane w taki sposób, aby woda płynęła równomiernie po obu stronach granicy. Gdy jedna ze stron chce zmienić ilość wody przepływającej przez śluzę, druga strona automatycznie otrzymuje taką samą ilość wody”.

Pomimo widocznych postępów w negocjacjach, osiągnięcie satysfakcjonującego porozumienia z Chinami w sprawie gospodarki wodnej nie będzie łatwe. Kazachstan w ostatnich latach skarżył się na nadmierne zużycie wody w Chinach. Zeszłego lata poziom wody w rzece Irtysz był najniższy od lat. Chociaż susza została uznana za czynnik przyczyniający się do tego, kazachscy eksperci obwiniali Chiny za zaostrzenie problemu poprzez przekierowanie nadmiernych ilości wody z dorzecza Irtysz. Niski poziom wody w Irtyszu spowodował zakłócenia gospodarcze nie tylko w Kazachstanie, ale także w Rosji.

Pod koniec 2022 r. prezydent Kasym-Żomart Tokajew wyraził zaniepokojenie, że intensywne przekierowanie wody przez Chiny z rzeki Ili było czynnikiem powodującym kurczenie się jeziora Bałchasz. W badaniu akademickim z 2018 r. autorzy stwierdzili, że kazachscy urzędnicy mają ograniczone możliwości wywierania nacisku podczas negocjacji z Pekinem w kwestiach związanych z wodą. Astana stanęła w obliczu trudnych kompromisów, ponieważ kazachscy urzędnicy próbują zrównoważyć dostęp do odpowiedniej ilości wody ze wszystkimi innymi aspektami interesu narodowego, które są związane z jej relacjami z Chinami.