Rośnie eksport Azerbejdżanu

W okresie styczeń-grudzień 2023 r. całkowity eksport Azerbejdżanu wyniósł 33,9 mld dolarów, a eksport w sektorze pozanaftowym wzrósł o 9,8 proc. w porównaniu z okresem analogicznym w 2022 roku i wyniósł 3,3 mld dolarów.

W okresie styczeń-grudzień ubiegłego roku eksport produktów spożywczych wyniósł 928,2 mln USD.

W tym okresie eksport energii elektrycznej wzrósł o 3,3 proc., napojów alkoholowych i bezalkoholowych o 1,9 proc., tworzyw sztucznych i produktów z nich wykonanych o 19,3 proc., eksport wyrobów z metali żelaznych o 13,3 proc., oraz eksport owoców i warzyw o 8,7 proc.

W ciągu ostatniego roku wartość statystyczna wspólnego wywozu produktów rolnych i rolno-przemysłowych wzrosła o 6,2 procent i wyniosła 969,2 mln USD. Wartość tworzona produktów rolno-przemysłowych, która zajmuje znaczące miejsce w udział eksportu towarów innych niż ropa naftowa i gaz ziemny wzrosła o 3,2 proc w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniosła 201 mln USD.

Eksport towarów innych niż ropa naftowa w grudniu ubiegłego roku wzrósł o 3,8 i wyniósł 314,3 mln dolarów. Eksport żywności wyniósł 106,6 mln dolarów, co oznacza wzrost o 0,9 mln USD proc., a eksport produktów nieżywnościowych wyniósł 207,7 mln USD ze wzrostem o 5,4 proc.