Zakończenie prac związanych z wytyczeniem granicy kirgisko-tadżyckiej wiosną 2024 roku?

Zakończono rozstrzyganie kwestii na granicy kirgisko-tadżyckiej – poinformował o tym prezydent Kirgistanu Sadyr Żaparow podczas spotkania z mieszkańcami obwodu Batken. 

Kirgiski przywódca sugerował, że problem zostanie rozstrzygnięty wiosną 2024 roku. „Żyjcie w pokoju i harmonii. Negocjacje na granicy już się kończą. Myśleliśmy, że zdążymy na Nowy Rok, ale jest trochę opóźnienia. Być może uda się to zrobić wiosną” – powiedział.

Na początku grudnia, w mieście Buston w obwodzie Sughd w Tadżykistanie odbyło się spotkanie  współprzewodniczących delegacji rządowych Republiki Tadżykistanu i Republiki Kirgiskiej w sprawie rozgraniczenia i demarkacji państwa tadżycko-kirgiskiego granicy, Saimumina Yatimova i Kamczybeka Taszyjewa.

Przywódcy pozytywnie ocenili prace delegacji rządowych Republiki Tadżykistanu i Republiki Kirgiskiej nad wytyczeniem i wytyczeniem granicy państwowej tadżycko-kirgiskiej. W wyniku spotkania szefów Państwowej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego podjęto kilka zasadniczych decyzji na granicy państwowej.

Wcześniej 3 listopada szef Gabinetu Ministrów Kirgistanu Akylbek Żaparow powiedział, że oba kraje planują rozwiązać kwestie graniczne przed nowym rokiem. Pod koniec listopada poinformował, że Tadżykistan i Kirgistan w kwestii wyjaśnienia linii granicznej między krajami osiągnęły poziom dyplomatycznego rozwiązania problemu. 

W 2023 r., zwłaszcza w ostatnich miesiącach, prace dwustronnej Komisji ds. wytyczenia i rozgraniczenia granicy między Tadżykistanem a Kirgistanem zintensyfikowały swoje prace i grupy robocze stale się spotykają. Dopiero w październiku-listopadzie strony ogłosiły zatwierdzenie prawie 75 kilometrów granicy państwowej. 

Na spotkaniu topograficznych grup roboczych obu krajów w dniach 3-7 października w Batken strony uzgodniły 43,32 km  granicy państwowej tadżycko-kirgiskiej, a na spotkaniu w dniach 12-18 października w mieście Buston –  kolejne 13,98 km.

Ponadto od początku października odbyły się dwa posiedzenia międzyrządowej komisji Tadżykistanu i Kirgistanu ds. wytyczenia i wytyczenia granicy państwowej, na której czele stoją przewodniczący Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Tadżykistanu Saimumin Yatimow oraz przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Kirgistanu Kamczybeka Taszyjewa.

Pierwsza miała miejsce 2 października, w wyniku której  podpisano tajemniczy protokół nr 44. Strony oświadczyły, że osiągnęły zasadniczo porozumienie w sprawie granicy, a dokument stanowi podstawę do rozwiązania wszystkich kwestii granicznych. Drugie spotkanie odbyło się 16 października, podczas którego szczególnie zwrócono uwagę na potrzebę wzmacniania wzajemnego zrozumienia i zaufania pomiędzy regionami przygranicznymi, a także aktywnego kontynuowania współpracy pomiędzy regionami przygranicznymi a regionami obu państw.

Całkowita długość granicy między obiema republikami wynosi około 980 km. Obecnie zidentyfikowano i wzajemnie uznano ponad dwie trzecie linii granicznej, pozostałe odcinki – ponad 400 km – budzą kontrowersje.

Negocjacje w sprawie rozgraniczenia trwają od grudnia 2002 r. Jednak brak rozwiązania tej kwestii wielokrotnie stawał się przyczyną konfliktów z udziałem lokalnych mieszkańców i personelu wojskowego obu republik, w tym z użyciem broni palnej. W związku z niepewnością granic pomiędzy mieszkańcami a strażą graniczną sąsiadujących państw często dochodziło do starć, które przeradzały się w konflikty zbrojne.