Rok prezydentury Tokajewa: rok reform i transformacji

Rok temu Kasym-Żomart Tokajew uzyskał potężny mandat od narodu, otrzymując ponad 80 proc. głosów w wyborach prezydenckich. Od tego czasu prezydent Tokajew podąża ścieżką zrównoważonych reform, które zainicjował w 2019 roku.

Prezydent Tokajew podkreślił swoje zaangażowanie w reformy polityczne i społeczne, wyrażając zaangażowanie na rzecz inkluzywności. System wyborczy uległ zmianie w ubiegłym roku.

Reforma systemu wyborczego

Wybory prezydenckie dały początek cyklowi wyborczemu, po którym obie izby parlamentu i maslikhaty [lokalne organy przedstawicielskie] zostały ponownie wybrane. W Kazachstanie po raz pierwszy odbyły się wybory na akimów (lokalnych merów) powiatów i miast o znaczeniu regionalnym.

Inną godną uwagi inicjatywą jest przywrócenie Trybunału Konstytucyjnego, który funkcjonuje od stycznia, zapewniając każdemu obywatelowi bezpośrednią możliwość obrony swoich konstytucyjnych praw. Komisarz Praw Człowieka i Prokurator Generalny mogą teraz zwracać się bezpośrednio do sądu, obiecując bardziej dostępny system wymiaru sprawiedliwości.

Reformy gospodarcze

Strategiczny kurs prezydenta Tokajewa ma na celu synchroniczną reformę wszystkich aspektów kazachskiego społeczeństwa. We wrześniowym orędziu o stanie państwa Tokajew zapowiedział przejście do nowego modelu gospodarczego, zakładającego dalszą demonopolizację i dywersyfikację gospodarki. Obejmuje to rozwój przemysłu, rolnictwa, transportu, logistyki, sektora finansowego oraz systemowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Prezydent Tokajew skupił się na małych i średnich przedsiębiorstwach, które obecnie odpowiadają za 36,4 proc. PKB (stan na ten rok). Zamiast wielu programów Tokajew zlecił rządowi opracowanie jednego programu obejmującego środki wsparcia dla przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na te inwestujące w potencjał wzrostu, technologię, produktywność i orientację na eksport.

Reformy społeczno-polityczne

Prezydent przewodzi znaczącym zmianom w sferze społecznej i humanitarnej, a także reformom politycznym i gospodarczym. Ich celem jest stworzenie nowej jakości narodu poprzez rozwój edukacji, nauki i kultury.

Kluczowe inicjatywy to m.in. projekt Narodowego Funduszu na rzecz Dzieci, program Aul Amanaty, którego celem jest pomoc mieszkańcom wsi w realizacji ich projektów biznesowych oraz zwrot nielegalnie zdobytego i wycofanego majątku do kraju. Wszystkie kierunki strategii prezydenckiej – polityka, gospodarka i ideologia – tworzą razem jeden program systemowej modernizacji kraju.