UE bada możliwość zapewnienia Armenii pomocy wojskowej

Rada Ministrów Spraw Zagranicznych UE zgodziła się „zbadać” możliwość zapewnienia Armenii „nieśmiercionośnego” wsparcia w ramach jej programu pomocy wojskowej.

Rada omówiła również wzmocnienie misji UE w Armenii, aby umożliwić zwiększenie liczby obserwatorów i patroli na wrażliwych obszarach, a także potencjalne zapewnienie Ormianom ruchu bezwizowego do strefy Schengen.

„Musimy zachować szczególną czujność w przypadku wszelkich prób destabilizacji Armenii, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.” – powiedział Joseph Borrel, Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych.  „Nasze przesłanie dla Azerbejdżanu jest jasne: jakiekolwiek naruszenie integralności terytorialnej Armenii jest niedopuszczalne i będzie miało poważne konsekwencje dla jakości naszych stosunków”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu potępiło tę decyzję, a oświadczenia Borrela, w którym stwierdził, że „nie podjął żadnych wysiłków, aby przekonać Armenię do działania zgodnie z normami i zasadami prawa międzynarodowego, stanowią zagrożenie dla integralności terytorialnej i suwerenności Azerbejdżanu”. Baku powiedziało także, że „próby zaopatrzenia Armenii w broń” przez UE stanowią „podstępną politykę militaryzacji, która podważa pokój i stabilność” na Kaukazie Południowym.

Wzrasta transfer broni z Zachodu do Armenii

Jeśli zostanie zatwierdzone zapewnienie Armenii przez UE „nieśmiercionośnego wsparcia” będzie to oznaczało wejście w zakres Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF), programu bezpieczeństwa obejmującego kraje spoza UE. W lipcu 2023 r. Spiker parlamentu Alen Simonjan powiedział , że kraj wcześniej ubiegał się o pomoc techniczną w dziedzinie obronności za pośrednictwem EPF, ale zostało to odrzucone.

Jednak na początku października francuska minister spraw zagranicznych Catherine Colonna poinformowała, że ​​Paryż zwrócił się do Borrella z oficjalną prośbą o włączenie Armenii do zakresu EPF obok Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Dyskusja Rady Ministrów Spraw Zagranicznych toczy się w tle podejmowanych przez Armenię prób zacieśnienia więzi wojskowych z Zachodem w obliczu niestabilności stosunków z Moskwą.

Armenia otrzymała pierwszą partię francuskich transporterów opancerzonych przez gruzińskie miasto portowe Poti. Chociaż ani Tbilisi, ani Erywań nie potwierdziły wiadomości o dostawie sprzętu wojskowego do Armenii, port w Poti, obsługiwany przez APM Terminals, powiedział, że ładunek został przeniesiony do Armenii. We wtorek Ali Nagijew, szef Służby Bezpieczeństwa Państwowego Azerbejdżanu, skrytykował militarne wsparcie Zachodu dla Armenii „w czasie, gdy istnieje sprzyjająca szansa na ustanowienie trwałego pokoju”.

„Niedopuszczalność dozbrajania Armenii przez niektóre państwa w celu ponownego zaostrzenia sytuacji w regionie doprowadzi do ponownego wybuchu wojny.” – stwierdził Nagijew.