Astana zachęca do intensyfikacji współpracy regionalnej w Azji Centralnej

Kazachstan pozostaje niezłomny w swoim zaangażowaniu w wieloaspektową współpracę ze wszystkimi krajami Azji Centralnej, powiedział prezydent Kassym-Żomart Tokajew na piątym spotkaniu konsultacyjnym szefów państw Azji Środkowej 14 września.

Prezydent Kazachstanu uznał sukces poprzednich spotkań konsultacyjnych, które stały się skuteczną platformą dialogu politycznego, który konstruktywnie stara się rozwiązywać regionalne wyzwania.

W ocenie Tokajewa regionalne obroty handlowe wzrosły o ponad 80 proc. do 10,6 mld USD w ciągu ostatnich pięciu lat. Podkreślił, że intensyfikacja kontaktów biznesowych, mnożenie wspólnych przedsięwzięć i duże projekty regionalne przynoszą wymierne obopólne korzyści zmieniające region.

„Ważne jest, aby wspólnie stawić czoła współczesnym zagrożeniom i szukać sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się problemami. Najprawdopodobniej najbliższa dekada będzie decydująca dla naszego regionu, a jej trajektoria zależy wyłącznie od tego, jak skutecznie wykorzystamy tę historyczną szansę.” – powiedział przywódca Kazachstanu. W trakcie szczytu prezydent Tokajew nakreślił kluczowe obszary dalszej współpracy.

Wzrost przepływów handlowych i wykorzystanie potencjału transportowego

Prezydent podkreślił potencjał zwiększenia wzajemnej wymiany handlowej między krajami stwierdzając, że Kazachstan może zwiększyć eksport w 175 produktach niezwiązanych z ropą naftową. Koncentrując się na stworzeniu korzystnego środowiska dla przedsiębiorstw, Tokajew zaproponował utworzenie jednolitej elektronicznej bazy danych producentów towarów.

Biorąc pod uwagę znaczny potencjał tworzenia klastrowych projektów współpracy w zakresie produkcji żywności, produktów lekkich, budowlanych i chemicznych, Prezydent zaproponował opracowanie planu działania na rzecz współpracy przemysłowej między państwami Azji Środkowej w celu utworzenia zamkniętego cyklu produkcyjnego dla niektórych towarów o potencjale eksportowym na rynki krajów trzecich.

Lider Kazachstanu podkreślił główną zaletę położenia Azji Centralnej na skrzyżowaniu dróg łączących Zachód i Wschód. Zwrócił uwagę na znaczenie Transkaspijskiego Międzynarodowego Szlaku Transportowego, gdzie natężenie ruchu może zostać pięciokrotnie zwiększone. Prezydent stwierdził, że Kazachstan zamierza wzmocnić swoją pozycję węzła tranzytowego w regionie dążąc do przyspieszenia dużych projektów kolejowych i drogowych, które przyczynią się do rozszerzenia więzi gospodarczych z najbliższymi partnerami.

W obliczu eskalacji napięć geopolitycznych przywódca Kazachstanu podkreślił potrzebę wspierania stabilności, bezpieczeństwa i zrównoważonego postępu w regionie. Priorytetem było przyspieszenie prac nad Traktatem o przyjaźni, dobrym sąsiedztwie i współpracy na rzecz rozwoju Azji Środkowej w XXI wieku, który określa wzajemnie akceptowalną formułę osiągnięcia tego wspólnego celu.

Po szczycie w Duszanbe Prezydenci wszystkich pięciu republik Azji Centralnej podpisali wspólne oświadczenie w sprawie wyników piątego spotkania konsultacyjnego szefów państw Azji Środkowej, porozumienia w sprawie ogólnych kierunków polityki młodzieżowej oraz porozumienia w sprawie wzmocnienia połączeń transportu lądowego w Azji Środkowej.