Kazachstan, Turcja, Azerbejdżan i Gruzja z deklaracją w sprawie korytarza transkaspijskiego

Kazachstan, Turcja, Azerbejdżan i Gruzja podpisały w ostatnich dniach czterostronną deklarację „W sprawie transkaspijskiego korytarza wschód-zachód”.

Deklaracja zwraca uwagę na ważną rolę rozwoju korytarzy transportowych i zwiększenia potencjału tranzytowego, integracji korytarza transkaspijskiego wschód-zachód z międzynarodowym systemem transportowym oraz zacieśnienia współpracy między państwami.

W dokumencie zwrócono uwagę na ważną rolę linii kolejowej Baku-Tbilisi-Kars w rozwoju konkurencyjnego transportu między Europą a Azją Centralną, zwrócono także uwagę na znaczenie dokończenia prac budowlanych dla poprawy przepustowości linii kolejowej.

W deklaracji podkreślono również istotną potrzebę inwestycji infrastrukturalnych w celu poprawy jakości operacji transportowych na tej trasie. W zeszłym tygodniu MSZ Kazachstanu poinformowało, że w celu rozwoju przewozów ładunków na transkaspijskim szlaku transportowym planowane jest utworzenie „hubu kontenerowego” w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Portu Morskiego Aktau.