Kirgistan: Żaparow polecił stworzyć fundusz stabilizacyjny

Prezydent Sadyr Żaparow podpisał dekret „O utworzeniu funduszu stabilizacyjnego”, który ma służyć finansowaniu pilnych działań. Zmniejszy to uzależnienie gospodarki od wpływu niekorzystnych czynników zewnętrznych – donosi prezydencka służba prasowa.

Swoim dekretem Żaparow poinstruował Radę Ministrów, aby zapewniła, że ​​zgromadzone rezerwy pokryją dwumiesięczne zapotrzebowanie na finansowanie chronionych pozycji wydatków z budżetu republiki. W celu wykonania dekretu konieczne jest przedłożenie parlamentowi niezbędnych aktów prawnych.

Wcześniej Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że opracowywany jest projekt utworzenia funduszu stabilizacyjnego w wysokości 3 mld somów, a w celu utrzymania cen podstawowych rodzajów żywności planuje się zakup produktów niepsujących się, takich jak pszenica, cukier, olej roślinny .

Minister Gospodarki i Finansów Akylbek Żaparow stwierdził, że fundusz stabilizacyjny stworzy warunki „do mobilizacji środków budżetowych na finansowanie priorytetowych programów rozwoju gospodarczego, a także przejścia średniookresowego prognozowania budżetowego z horyzontu trzyletniego na pięcioletni ”.