Założenia programowe nowego rządu Armenii

Rząd Armenii zobowiązał się do odegrania swojej roli w zapewnieniu pokoju i stabilności w regionie, podniesieniu bezpieczeństwa i zapewnieniu lepszych warunków ekonomicznych swoim obywatelom, ogłaszając w środę swój pięcioletni program.

Nakreślając plan działania, premier Nikol Paszynian podkreślił, że opiera się on na obietnicach, jakie złożył wyborcom w przedterminowych wyborach parlamentarnych 20 czerwca, w których jego partia Umowa Cywilna odniosła miażdżące zwycięstwo, a także na strategii rozwoju Armenii do 2050 r.

Zdaniem Paszyniana priorytetowymi zadaniami jego rządu pozostają zapewnienie bezpieczeństwa, suwerenności i integralności terytorialnej Armenii, sprawiedliwe rozwiązanie problemu Górskiego Karabachu oraz stworzenie korzystnego otoczenia zewnętrznego wokół Armenii.

Armia i współpraca z partnerami zagranicznymi

„Aby rozwiązać ten problem, rząd, który otrzymał wotum zaufania od ludzi, zamierza podjąć poważne kroki w celu zmobilizowania najlepszego potencjału społeczeństwa i narodu” – powiedział Paszynian.

Premier stwierdził, że w siłach zbrojnych trwają reformy na dużą skalę, ponieważ armia jest „głównym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo zewnętrzne kraju”. Przywódca Armenii podkreślił także znaczenie prowadzenia aktywnej polityki zagranicznej jako kolejnego warunku bezpieczeństwa. „Armenia powinna prowadzić aktywną politykę zagraniczną, współpracując ze wszystkimi krajami i organizacjami międzynarodowymi.” – dodał szef rządu.

Jednocześnie jako ważny czynnik bezpieczeństwa Paszynian wyróżnił strategiczny sojusz Armenii z Rosją oraz członkostwo tego kraju w kierowanej przez Rosję Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Z punktu widzenia stabilności regionalnej Paszynian zwrócił również uwagę na znaczenie kontynuowania negocjacji w ramach Grupy Mińskiej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, mających na celu ustalenie ostatecznego statusu Górskiego Karabachu.

Infrastruktura i gospodarka

Przywódca Armenii powiedział, że otwarcie infrastruktury regionalnej będzie ważne dla jego rządu również w kontekście stworzenia stabilnego środowiska regionalnego po zeszłorocznej wojnie która, jak przyznał Paszynian, zasadniczo zmieniła otoczenie zewnętrzne Armenii. W tym kontekście premier dodał również, że rządowy program przewiduje rozmieszczenie na niektórych odcinkach granicy oddziałów przygranicznych zamiast jednostek wojskowych oraz powołanie zagranicznego wywiadu w ciągu najbliższych pięciu lat.

Jeśli chodzi o gospodarkę, Paszynian powiedział, że w ramach planu działań na lata 2021-2026 minimalna miesięczna pensja w Armenii zostanie podniesiona z obecnych 68 000 dram (138 USD) do 85 000 dram (172 USD). Minimalna miesięczna pensja w Armenii została ostatnio podniesiona 1 stycznia 2020 r. Wcześniej wynosiła 55 000 dram (111 USD).

Zgodnie z planem działania przedstawionym przez Paszyniana, w latach 2021-2026 przewidywane jest średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego na poziomie 7 proc. Plan przewiduje, że może to być nawet 9 procent rocznie „w przypadku sprzyjających warunków zewnętrznych”. Program przewiduje, że do 2026 r. poziom ubóstwa w kraju spadnie poniżej 10 proc., a skrajne ubóstwo zostanie zlikwidowane.

Paszynian stwierdził, że Armenia będzie też nadal rozwijać swoją infrastrukturę, w tym drogi i kolej. Powiedział, że Unia Europejska udostępniła Armenii pakiet 2,6 miliarda euro w ciągu najbliższych czterech lat na ten cel. Projekty te obejmą budowę 60-kilometrowej drogi łączącej miasta Sisian i Kajaran w południowej prowincji Armenii, Syjunik, budowę zbiorników oraz inne projekty infrastrukturalne.

W ciągu najbliższych pięciu lat w Armenii zostanie wybudowanych lub wyremontowanych 300 szkół i 500 przedszkoli. Paszynian wspomniał też, że co trzecie i kolejne dziecko we wszystkich rodzinach, niezależnie od statusu społecznego, do szóstego roku życia będzie dostawało 50 tys. dram (około 100 dolarów) miesięcznie.

Zgodnie z konstytucją Armenii plan działania rządu ma zostać przedłożony Zgromadzeniu Narodowemu do zatwierdzenia w ciągu 20 dni od utworzenia rządu. W przyszłym tygodniu ma być przedmiotem debaty w parlamencie.