Azerbejdżan zwiększa import towarów z krajów UE

Azerbejdżan zwiększył wielkość importu z różnych krajów Unii Europejskiej w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku – poinformował Państwowy Komitet Celny Azerbejdżanu.

Import ze Szwecji wzrósł o 6,4 mln USD, osiągając 27,8 mln USD, w porównaniu do 21,3 mln USD w analogicznym okresie 2019 r. Import z Polski wzrósł o 9,7 mln USD do 74,9 mln USD. Obroty handlowe między dwoma krajami osiągnęły w raportowanym okresie 78,4 mln USD, podczas gdy import z Polski do Azerbejdżanu wyniósł 65,1 mln USD.

Azerbejdżan zwiększył import produktów z Czech o 2 mln USD. Import z Czech wyniósł 36,9 mln USD, a łączny obrót 229 mln USD. Należy zauważyć, że import Azerbejdżanu z Czech wyniósł 34,9 mln USD w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 roku.

Z kolei import produktów z Estonii wzrósł o 1,2 mln USD i wyniósł 2,6 mln USD. Obroty handlowe między Azerbejdżanem a Estonią wyniosły 3,5 mln USD. Import produktów estońskich do Azerbejdżanu wyniósł 1,3 mln USD w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku.

Import Azerbejdżanu z innego kraju bałtyckiego, Litwy, wzrósł o 3,5 mln USD do 14,9 mln USD. W analogicznym okresie 2019 roku import z Litwy wyniósł 11,4 mln USD., a obroty handlowe między oboma krajami 16,7 mln USD.

Włochy, Niemcy i Grecja były trzema największymi partnerami Azerbejdżanu pod względem obrotów handlowych wśród krajów Unii Europejskiej w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. Z obrotami handlowymi odpowiednio 3,4 mld USD, 626,8 mln USD i 438,8 mln USD.

Wolumen obrotów handlu zagranicznego Azerbejdżanu w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku wyniósł 18,4 mld USD. Wartość eksportu wyniosła 10,5 mld USD, czyli 57,49 proc. całości obrotów, podczas gdy wartość importu wyniosła 7,8 mld USD, czyli 42,51 proc. Tym samym obroty handlu zagranicznego przyniosły nadwyżkę 2,7 mld USD.