Kazachstan chce przyciągnąć inwestycje zagraniczne o wartości 150 mld USD do 2029 r.

Podczas VI Kazachstan Global Investment Roundtable (KGIR-2023) obecny był premier Kazachstanu Alichan Smaiłow, który nakreślił ambitny cel, jakim jest przyciągnięcie do 2029 roku inwestycji zagranicznych o wartości co najmniej 150 miliardów dolarów. Plan ten wpisuje się w szerszą strategię Kazachstanu mającą na celu przejście na nowy model gospodarczy i podwojenie PKB do 450 miliardów dolarów w tym samym terminie.

KGIR, coroczne spotkanie liderów największych przedsiębiorstw przemysłowych, sektorów finansowych, polityków i światowych ekspertów, stało się platformą wspierania współpracy między Kazachstanem a międzynarodową społecznością inwestycyjną.

Program tegorocznej edycji skupiał się na różnych tematach, m.in. na przyjęciu innowacyjnych technologii, zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, rozwoju możliwości transportowych i logistycznych oraz zwiększeniu możliwości eksportowych. Na wydarzeniu obecni byli uczestnicy z takich krajów, jak Wielka Brytania, Wietnam, Niemcy, Kanada, Katar, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, USA, Turcja, Francja, Czechy i kilku innych.

Kazachstan czeka na inwestorów

Smaiłow podkreślił znaczenie inwestycji jako kluczowego czynnika wzrostu gospodarczego i przedstawił zaangażowanie rządu w tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów. Krajowa Polityka Inwestycyjna ma na celu przyciągnięcie 150 miliardów dolarów inwestycji zagranicznych do 2029 roku. Aby to osiągnąć, rząd usprawnia politykę regulacyjną, znosi nadmierne wymagania biznesowe i automatyzuje systemy zarządzania ryzykiem.

Wprowadzenie nowych rozwiązań ordynacji podatkowej mających na celu rozwój sektora przetwórstwa oraz kompleksowe programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw to jedne z inicjatyw mających na celu poprawę klimatu inwestycyjnego. Dodatkowo rząd planuje zwiększyć udział krajowego przemysłu w zamówieniach.

Dla projektów naftowo-gazowych wprowadzono mechanizm stymulacji finansowej, a dla projektów przekraczających 50 mln dolarów podpisano umowy gwarantujące stabilność prawa na 25 lat. Obecnie podpisano już sześć takich umów na łączną kwotę 1,5 mld dolarów. Ponadto premier podkreślił wprowadzenie zobowiązań inwestycyjnych gwarantujących stabilność przepisów podatkowych przez 10 lat w przypadku inwestycji powyżej 500 mln dolarów. 

W celu skutecznego monitorowania utworzono krajową pulę ponad 1000 projektów o wartości ponad 69 miliardów dolarów , natomiast klastry głębokiego przetwarzania i cyfrowa platforma inwestycyjna mają na celu dalsze wzmocnienie ekosystemu inwestycyjnego. Premier podkreślił także ułatwienia wjazdu dla gości zagranicznych, w tym ruch bezwizowy dla obywateli 83 krajów, oraz specjalne wizy inwestorskie.

Kończąc swoje wystąpienie, premier zaprosił światowych inwestorów do aktywnego zaangażowania w gospodarkę Kazachstanu, zapewniając o ciągłych wysiłkach na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego zgodnie z międzynarodowymi standardami. Zaangażowanie Kazachstanu w przejrzystość, efektywność regulacyjną i rozwój infrastruktury pozycjonuje go jako kluczowego gracza w przyciąganiu inwestycji zagranicznych w nadchodzących latach.

Według najnowszego raportu UNCTAD, pomimo światowego spadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych o 12 proc. w 2022 r., Azja Centralna wykazała znaczący wzrost inwestycji netto, wynoszący 39 proc., do 10 miliardów dolarów, z czego 61 proc. pochodziło z Kazachstanu. Fakt ten świadczy o rosnącym zainteresowaniu inwestorów międzynarodowych regionem.

Zielone światło dla inwestycji w porty na Morzu Kaspijskim

Kazachstan jest gotowy przekazać porty morskie w Aktau i Kuryk prywatnej spółce w celu zarządzania pod warunkiem, że spółka ta zapewni, że porty będą działać z projektowaną przepustowością, powiedział w trakcie forum w Astanie minister transportu Marat Karabajew.

„Mamy dwa kluczowe porty. Jesteśmy gotowi powierzyć je zarządzaniu powierniczemu prywatnej firmie, jeśli znajdziemy odpowiednią firmę”. Ministerstwo Transportu rozważa także możliwość sprzedaży udziałów w portach morskich na zasadzie „ship or pay”. „Pod warunkiem, że porty będą działać zgodnie z założeniami, jesteśmy gotowi przekazać je prywatnemu operatorowi” – ​​powiedział minister.

Port morski Kuryk, położony 100 km od międzynarodowego portu morskiego Aktau, jest częścią Transkaspijskiego Międzynarodowego Szlaku Transportowego, który rozpoczyna się w Chinach i prowadzi do Turcji i krajów europejskich przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan i Gruzję. Zdolność przeładunkowa portu morskiego Kuryk wynosi 6 mln ton ładunków rocznie.

Przedsiębiorstwo Narodowe Aktau Commercial Seaport JSC podlega w 100 proc. zarządzeniu powierniczemu narodowego przedsiębiorstwa Kazachstan Temir Zholy, krajowego operatora kolei. Zdolność przeładunkowa portu Aktau wynosi 2,5 mln ton ładunków suchych rocznie, 4 tys. ton zbóż, 12 mln ton ropy i 2 mln ton ładunków promowych.