Kazachstan: Więcej OZE i mniej energochłonności w gospodarce

Kazachstan zmniejszył energochłonność gospodarki o 36,7 proc. do poziomu z 2008 roku w ciągu dekady, ogłosiła minister ekologii i zasobów naturalnych Zulfiya Suleimenova.

Koncepcja przejścia na zieloną gospodarkę pozwoliła na osiągnięcie udziału odnawialnych źródeł energii na poziomie 4,5 proc., a szczególnie chronione obszary przyrodnicze na rozszerzenie na ponad 10 proc. terytorium Kazachstanu. Minister przedstawiła plany zwiększenia recyklingu i utylizacji odpadów z gospodarstw domowych do 40 proc. do 2030 r. i do 60 proc. do 2050 r. w ramach koncepcji zaktualizowanej wraz z przyjęciem strategii neutralności węglowej do 2060 r.

Kazachstan ma zwiększyć udział recyklingu i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych do 60 proc. do 2050 r. poprzez wprowadzenie najlepszych dostępnych technologii w przedsiębiorstwach oraz rekultywację i budowę nowych składowisk stałych odpadów komunalnych.

Koncepcja przewiduje środki mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności poprzez modernizację elektrociepłowni i przejście na gaz, ochronę obszarów naturalnych, rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz zwiększenie obszaru leśnego.

Biorąc pod uwagę zieloną gospodarkę jako jedno z podstawowych narzędzi zrównoważonego postępu Kazachstanu, premier powiedział, że cele koncepcyjne będą wymagały znaczącej zmiany trajektorii rozwoju gospodarki kraju.

W Kazachstanie działają obecnie 132 obiekty związane z odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy 2 525 megawatów. Wraz z uruchomieniem nowych obiektów, kraj planuje wprowadzić kolejne 6 720 megawatów energii odnawialnej do 2027 roku.