Turkmenistan kluczowym węzłem transportowym i tranzytowym w Azji Centralnej?

Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu Turkmenistan staje się jednym z głównych ośrodków krzyżowania się szlaków transkontynentalnych. Posiada spory potencjał rozwoju wszystkich rodzajów transportu. Podejmowane są ukierunkowane działania mające na celu przyciągnięcie dużych inwestycji w celu poprawy pozycji kraju jako kluczowego węzła transportowego i tranzytowego, stworzenia nowych korytarzy transportowych i tranzytowych oraz specjalistycznej infrastruktury.

Konsekwentnie zwiększając flotę samolotów oraz rozbudowując sieć lotnisk międzynarodowych, kraj stwarza warunki niezbędne do uruchomienia lotów zewnętrznych, jednocześnie zapewnia ciągłość komunikacji kolejowej poprzez połączenie krajowej sieci tras stalowych z systemami państw sąsiednich . Szczególną uwagę zwraca się na systematyczną poprawę infrastruktury kolejowej kraju.

Turkmenistan, mając dostęp do morza, aktywnie integruje się z transkaspijskimi szlakami komunikacyjnymi i dąży do maksymalizacji swojego potencjału w tym obszarze. Z kolei budowa międzynarodowego portu morskiego umożliwiła znaczne powiększenie krajowej floty morskiej, zwiększenie wolumenu ruchu towarowego i tranzytowego oraz poprawę jakości obsługi zagranicznych statków.

Połączenie szybkiej autostrady łączącej region wschodni i centrum kraju z autostradą Aszchabad-Turkmenbaszy zapewni dojazd ciężarówkom z sąsiedniej Republiki Uzbekistanu do międzynarodowego portu morskiego na Morzu Kaspijskim, a stamtąd na Kaukaz Południowy, do Europy, południowej Rosji i północnego Iranu i Cieśniny Omańskiej wzdłuż szlaków morskich.

Budowa autostrady i mostu przez Garabogaz na trasie Turkmenbaszy-Kazachstan znacznie zwiększy partnerstwo transportowo-handlowe oraz zwiększy obroty towarowe między obydwoma krajami. W przyszłości uruchomiony zostanie korytarz transportowy Wschód-Zachód, który połączy Turkmenistan, Iran, Irak i Turcję.